CERERE RESTITUIRE TIMBRU DE MEDIU -TAXA POLUARE 2013

CATRE:
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A …………………………….
SEDIU: …………………………………………………………………………………………..

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul/Subscrisa ……………………… cu domiciliul/sediul in …………………….. str. ………………………… nr. ……, bl. ……., sc…., ap…., identificat cu CI seria ……. nr ………, in temeiul art. 117 alin.1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile Ordonan?ei de urgen?a a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, formulez prezenta

CERERE DE RESTITUIRE

 a sumei in cuantum de ………. lei reprezentand taxa de poluare achitata pentru inmatricularea autovehiculului marca …….., categoria ……- norme de poluare ……, serie sasiu …………………………., an fabricatie ………………., inmatriculat cu nr ………………. De asemenea, va solicitam si dobanda legala aferenta acestei sume la data efectuarii platii.
Avand in vedere imposibilitatea inmatricularii in Romania a unui autovehicul fara  plata, in prealabil, a taxei de poluare instituita prin OUG nr. 50/2008, la data de 16.07.2008, am solicitat AFP ………………. prin cererea inregistrata la organul fiscal sub nr. ……………….. emiterea unei decizii de calcul privind acesta taxa. In considerarea acestei decizii am achitat suma in cuantum de …………. lei, fapt consemnat prin chitanta nr……….. seria ………… din data de ………………… .

Practica judiciara in materie a stabilit ca aceste sume de bani reprezentand taxe de poluare, au fost instituite cu incalcarea Tratatului Comunita?ii Europene, inclusiv a Tratatului de aderare a Romaniei si Bulgariei, ratificat de Romania prin Legea nr. 157/2005 care prevede ca de la data aderarii, dispozi?iile tratatelor originare înainte de aderare, sunt obligatorii pentru Romania.

De aceea, apreciem ca taxa impusa este o masura discriminatorie si abuziva, ce contravine dreptului European si incalca art 110 din Tratatul Comunitatii Europene, si ca, in consecinta, pentru suma platita nu exista un titlu de creanta care sa intruneasca toate conditiile legale de valabilitate.

Avand in vedere toate cele mentionate, consider ca nu datorez suma achitata, ca am realizat o plata nedatorata, fapt pentru care va rugam sa dispuneti restituirea sumei indicate, precum si dobanda aferenta acesteia.

******

In drept, îmi întemeiez prezenta plangere pe dispozi?iile art. 7 Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata, art. 117 Cod Procedura Fiscala.
Anexam prezentei urmatoarele inscrisuri:

  • Decizie calcul taxa de poluare;
  • Chitanta nr. ……………. seria ………….. din data de ………………….;
Reclame

Acte necesare RESTITUIRE TIMBRU DE MEDIU

Cererea de restituire a diferentei de taxa se depune, fie la organul fiscal teritorial competent, fie la sediul DGFP Judetene, insotita de urmatoarele documente:

a) Copie dupa chitanta de plata sau ordinul de plata a taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule (taxa de prima inmatriculare);

b) Copie dupa cartea de identitate a autovehiculului eliberata de Registrul Auto Roman. Copia va fi certificata cu mentiunea „conform cu originalul ” de catre personalul care preia documentele, iar originalul se restituie contribuabilului;

c) Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului eliberat de Serviciul inmatriculari din cadrul Institutiei Prefectului. Copia va fi  certificata cu mentiunea ,,conform cu originalul “ de catre personalul care preia documentele, iar originalul se restituie contribuabilului;

d) Copie dupa C.I/B.I (in cazul persoanelor fizice) sau CIF (in cazul persoanelor juridice si a persoanelor fizice autorizate).

II. In situatia in care raspunsul este negativ, cel care solicita returnarea taxei trebuie sa intocmeasca o cerere de chemare in judecata a Directiei Generale a Finantelor Publice, pe care o va depune la Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a tribunalului in raza caruia isi are domiciliul.

Legislatie Taxa Auto

PROCEDURA DE RESTITUIRE A TAXEI DE PRIMA INMATRICULARE/POLUARE AUTO

Curtea de Justitie a Uniunii Europene de la Luxemburg (CJUE) a decis ca legislatia europeana interzice statelor membre sa ia masuri de taxare in exces a unor produse preovenind din alte state, in favoarea celor de provenienta autohtona. „Aceasta interdictie cauta sa garanteze neutralitatea totala a sistemului intern de taxe din punctul de vedere al concurentei intre produsele autohtone si cele importate”, explica CJUE.

Potrivit opiniei juridice poate fi solicitata restituirea taxelor de poluare incasate in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 50/2008, considerata de Curtea de Justitie a Uniunii Europene ca fiind nelegala, astfel ca cetatenii care vor returnarea taxei de prima inmatriculare trebuie sa faca cerere , iar in cazul refuzului, se pot adresa instantei.

„Taxa de poluare introdusa de Romania, impusa masinilor la prima lor inregistrare in Romania, contravine legislatiei Uniunii Europene. Respectiva lege (prin care s-a introdus taxa de poluare la prima inmatriculare, n.r.) are efectul de a descuraja importul si punerea in circulatie a masinilor second-hand cumparate din alte state membre”, a decis, in 7 aprilie 2011, Curtea de Justitie a Uniunii Europene de la Luxemburg (CJUE).

Deciziile Curtii de Justitie a UE sunt executorii si general obligatorii pentru toate statele membre, si in cadrul fiecarui stat membru, pentru toate autoritatile acestuia: legislative, executive, judecatoresti.

Procedura de restituire parcurge una sau doua faze, in functie de pozitia Ministerului de Finante.

I. Primul pas este inregistrarea unei petitii la Directia Generala de Finante Publice Judetene, prin intermediul careia se sustine ca taxa esta contrara dreptului comunitar si discriminatorie si se solicita restituirea ei, actualizata cu dobanda legala pana la data platii. Reprezentantii directiei sunt obligati sa raspunda la aceasta cerere in 30 de zile.

Cererea de restituire a diferentei de taxa se depune, fie la organul fiscal teritorial competent, fie la sediul DGFP Judetene, insotita de urmatoarele documente:

a) Copie dupa chitanta de plata sau ordinul de plata a taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule (taxa de prima inmatriculare);

b) Copie dupa cartea de identitate a autovehiculului eliberata de Registrul Auto Roman. Copia va fi certificata cu mentiunea „conform cu originalul ” de catre personalul care preia documentele, iar originalul se restituie contribuabilului;

c) Copie dupa certificatul de inmatriculare al autovehiculului eliberat de Serviciul inmatriculari din cadrul Institutiei Prefectului. Copia va fi certificata cu mentiunea „conform cu originalul ” de catre personalul care preia documentele, iar originalul se restituie contribuabilului;
d) Copie dupa C.I/B.I (in cazul persoanelor fizice) sau CIF (in cazul persoanelor juridice si a persoanelor fizice autorizate).

II. In situatia in care raspunsul este negativ, cel care solicita returnarea taxei trebuie sa intocmeasca o cerere de chemare in judecata a Directiei Generale a Finantelor Publice, pe care o va depune la Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a tribunalului in raza caruia isi are domiciliul.